141112
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
46
136
541
139626
3249
3473
141112

Your IP: 192.168.2.69
2020-05-28 04:31

กสร. ย้ำใช้แรงงานเด็กผิดกม. อัตราโทษใหม่บังคับใช้แล้วปรับสูงสุด ๒ ล้านบาท จำคุก ๔ ปี

Post on 09 มีนาคม 2560
by Area5
ฮิต: 570

 

 

 

กสร. ย้ำใช้แรงงานเด็กผิดกม. อัตราโทษใหม่บังคับใช้แล้วปรับสูงสุด ๒ ล้านบาท จำคุก ๔ ปี

กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างใช้แรงงานเด็กต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เผยอัตราโทษใหม่บังคับใช้แล้ว ปรับสูงสุด ๒ ล้านบาท จำคุก ๔ ปี

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นวันแรกที่ อัตราโทษใหม่ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กมีผลบังคับใช้ คือ หากมีการจ้างเด็กผิดกฎหมาย ได้แก่การจ้างเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเข้าทำงาน (เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ในงานทั่วไป งานเกษตรกรรม และเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล,งานประมงทะเล) การจ้างเด็กทำงานอันตราย และการจ้างเด็กทำงานในสถานที่ที่กฎหมายห้ามทำ จะมีโทษปรับสูงขึ้นตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกจ้างเด็กที่ผิดกฎหมาย ๑ ราย จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ ขณะเดียวกันหากเด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือถึงแก่ความตาย โทษปรับสูงขึ้นตั้งแต่ ๘๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกจ้างเด็กที่ผิดกฎหมาย ๑ ราย หรือจำคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ จึงขอย้ำเตือนนายจ้างที่มีการจ้างเด็กเข้าทำงานต้องขออนุญาตและปฏิบัติให้ถูกต้อง หากตรวจพบจะเอาผิดอย่างถึงที่สุด ทั้งนี้การจ้างแรงงานเด็กตามกฎหมายดังกล่าวเป็นกรณีการจ้างแรงงานเท่านั้นไม่ได้หมายรวมถึงการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองให้เด็กทำงานในครอบครัว หรือช่วยงานในกิจการแต่อย่างใด

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้สั่งการให้ กสร. พิจารณา ในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี ๒๕๖๐ จะมีการพิจารณาออก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนอกระบบ มาบังคับใช้ ควบคู่กับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อย่างไรก็ตามการออกกฎหมายจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะแรงงานในกลุ่มนี้มีการทำงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มงานภาคการเกษตร และกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น