043607
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
166
207
634
40867
4512
8881
43607

Your IP: 192.168.2.69
2017-10-17 21:46

กสร.แจงสิทธิลาป่วยลูกจ้าง

Post on 02 ตุลาคม 2560
by Area5
ฮิต: 10

 

กสร.แจงสิทธิลาป่วยลูกจ้าง

 

--------------------------------

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยเท่าที่   ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำงาน กรณีลาป่วยตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของ แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้

 

 

 

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน การลาป่วยตั้งแต่ ๓ วันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้น หนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ หากลูกจ้างไม่อาจแสดงได้ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ กรณีนายจ้างกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิ  การลาป่วยของลูกจ้างที่ขัดกับกฎหมายก็จะใช้บังคับไม่ได้ อย่างไรก็ตามหากลูกจ้างไปพบแพทย์และประสงค์ต้องการ ได้ใบรับรองแพทย์ก็เป็นสิทธิของลูกจ้าง กรณีลาป่วยเป็นเท็จก็จะมีความผิดทางวินัยได้

 

 

 

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากนายจ้าง ลูกจ้างมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔ ๕๗๑๗๐, ๐ ๒๒๔๖ ๖๓๘๙ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ถึง ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------

 

 

 

 

 

ประจำวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ข่าวที่ ๒๘๗/๒๕๖๐

 

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

                                                                                                                                                                                                                             กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน